GRAFFITI

COLOR > GRAFFITISempre m'he sentit atret per l'activitat dels "graffiters", podem pensar que alguns tan sols embruten les parets, però els cert es que ni ha d'altres que converteixen aquests escrits o imatges pintades en veritables obres d'art. Segons s'ha pogut comprovar en algunes excavacions arqueològiques, aquestes pintades ja eren freqüents a l'antiga Roma. Dintre la història contemporània tenim els principals referents a la ciutat de New York, on en la dècada dels 70 hi va haver un veritable ressorgiment d’aquesta activitat. A partir d'aquí el moviment es va anar estenent, de nou i amb força, per tot el món.

Així que, també en moltes barriades de Barcelona, aquests mags de l'aerosol hi deixen la seva empremta. Encara que en ocasions es tracta sols d'un acte de reafirmació personal, en altres sol tindre un aire de protesta política i social. Els graffitis, tot i que la majoria són efímers, arriben a ser representatius d'art d'avantguarda.

La fotografia pot servir per fer a aquest “art al carrer” un petit homenatge.