COLOR

"El color com a tal no existeix, és una funció de les cèl·lules dels nostres ulls. Percebem el color a partir de com elles interpreten les diferències en l'espectre electromagnètic provocades pel reflex o l'absorció de la llum"