COLOR


"El color com a tal no existeix, és una funció de les cèl·lules dels nostres ulls, percebem el color a partir de com elles interpreten les diferències en el reflex o l'absorció de la llum en l'espectre electromagnètic"