dimecres, 13 de juliol del 2016

Landscape Adventure Collection

Fa poc m'han donat a conèixer un producte de "Sleeklens" que es basa en una sèrie d'accions per Photoshop (versions de la 4 a la 6 i el CC) destinades a millorar les nostres fotos de paisatge. Aquestes "accions" es poden aplicar tant a imatges jpeg com raw, són molt senzilles d'instalar i s'agrupen en diverses famílies en funció dels efectes que provoquen en la fotografia. Ens permeten treballar sobre color, exposició, contrast,etc, també podem aplicar altres modificacions generals predeterminades. Entre els punts forts, hi podem trobar que cada efecte el tenim en una nova capa o grup de capes però, de tal manera, que en podem variar la intensitat tan sols canviant la "densitat" de la capa en qüestió. Posteriorment, si no agrupen capes, ho podrem modificar sempre que vulguem. Un altre punt interessant és el poder aplicar les accions escollides amb el "processador d'imatges", és a dir, quan treballem amb volums importants de fotos, pot alleugerar notablement les nostres tasques i facilitar els fluxos de treball.
Particularment procuro controlar la foto ja des del moment de disparar. Tampoc treballo volums molt elevats. M'agrada editar les imatges una a una i per zones i les eines de Photoshop CC són inacabables. Però no està de més disposar de les posibilitats que ens ofereix Sleeklens.
Per a més informació podeu veure https://sleeklens.com/


Recently, I was given the oportunity to check a product by "Sleeklens". It's a workflow for Photoshop (versions from 4 to 6 and CC) based on a series of actions to improve our landscape pictures. These "actions" can be applied on raw as well as on jpeg pictures. They are easy to install and are grouped into families depending on the effects they cause on picture. We can manipulate color, exposure, contrast... or all the aspects of the picture in general at the same time. 

Among the strengths, we should mention that every action applied creates new layer or group of layers, but the original image remains untouched and safe under those layers. We can vary the intensity of the action applied only changing the "opacity" of this group of layer. So we can easily compare how the image looks all along from 0% to 100% of the action applied.

Another interesting point is that when working with large volumes of photos, we can significantly lighten our tasks and facilitate workflows. I personaly try to control every picture since the moment of shooting it, treat it carefully, so usually I don't work with a  large volume of pictures at a time. I like to edit my images one by one working carefully every area of the picture with the endless tools offered by Photoshop. But it is worth having the possibilities offered Sleeklens to lighten the procedure if you need to improve a big amount of images in a short time.

A version for Lightroom is also available.

For more information see https://sleeklens.com/ 
jpeg sense modificar
Aplicant "accions" Sleeklens
 

 


 
 
 Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada